Son yıllarda yenilenen ve sürekli güncellenen sosyal güvenlik teşvikleri, bu alanda şirketlere önemli fırsatlar sunarken, aynı zamanda karmaşık ve zor anlaşılan yapısı ile şirketler yönünden riskler oluşturmaktadır. SGK Teşvik Danışmanlığı Yazılım Programı, 17103/(27103) / 6111 / 687(1687) / 6645 /14857 / 16322 / 25510 sayılı Kanunlarda belirtilen sosyal güvenlik teşvik mevzuatını ilgilendiren temel konularda şirketlerin mevzuata uygun bildirimde bulunması, bu konudaki risklerini göz önüne alarak, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için deneyimli, bilgi işlem ve yazılım alt yapı teknik bilgiye sahip ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış ve kamu tecrübesine sahip ekibimizle sizler için hazırladığımız program ile teşvikler konusunda sizlere optimal çözümler sunuyoruz.

SGK Teşvik Danışmanlığı Yazılımının Sağladığı Faydalar

 • Bu program vasıtasıyla Güncel SGK teşvikleri konusunda(06111/0687(01687)/06645/17103(27103)) ayrıca bir danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmadan kendi personeliniz ile tüm teşviklerden hatasız yararlanma fırsatı sunulmaktadır.
 • 7103 sayılı Kanunla getirilen değişikle, son altı öncesine ait yararlanılmayan teşvikler için geriye dönük başvuru yapılmayacak ve geriye dönük teşvik alınamaması nedeniyle cari aylara ait bildirimlerin hatasız bir şekilde bildirilmesi gerektiğinden bu program vasıtasıyla teşvik kaybının önüne geçilerek maliyet avantajı söz konusu olacaktır.
 • Üst Yönetimin ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarına yönelik olarak prim teşviklerinden ne ölçüde yararlanılıp yararlanılmadığı ile ilgili rapor hazırlanarak iş gücü maliyet analizine katkı sağlamaktadır.
 • İş yükü oluşturmadan insan kaynakları personellerinin(smmm/mali müşavirlerin/insan kaynakları uzmanlarının) verimliliğini artırır, işlerini kolaylaştırır, hatalı bildirim yapmasını engeller, kontrol sağlar.
 • Tanımlamış olduğunuz SGK giriş bilgileri ile otomatik olarak SGK ile bağlantı kurar. 06111/0687(01687)/06645/17103(27103) sayılı teşvikleri için tanımlamaları/onaylamaları otomatik olarak yapar.
 • Geçmiş dönem personel bilgilerini dönemsel olarak otomatik olarak sistemden çekerek veri kullanımına açar. Analiz sonucu daha önce teşvikli onaylanmayıp cari dönemde teşvikli bildirilecek sigortalıları tespit eder.
 • Cari ay ve geçmişe yönelik tüm dönemlerde teşvikten yararlandırılmış ve yararlandırılmamış personellerinizi raporlar.
 • Geçmişe yönelik olarak teşvikten yararlanılması veya yararlanılan teşviklerin başka bir teşvik ile değiştirilmesi için ek/iptal bildirgelerini  hazırlayarak otomatik olarak e-bildirge üzerinden yükler. Bu sayede saatlerce süren yükleme işlemini dakikalar içinde hatasız olarak yapar. Bu özelliği ile farklılık oluşturur.
 • Geçmiş dönem analizinde Bölgesel  Yatırım Teşvikleri 16322/26322/ 25510, ile ilave  altı puanlık teşviklere yönelik 46486/56486/66486 sayılı teşvik için analiz edip, kazanılacak kârı sizin yerinize hesaplar ve gösterir.

SGK Teşvik Danışmanlığı Yazılım
Programı

 • Program üzerinden E-Bildirge şifreleriniz ile otomatik SGK ile bağlantı kurar.
 • 06111/0687(01687)/06645/17103(27103)teşvikli bildirgeler için geçmiş ve cari dönemdeki tüm personelleri sizin yerinize otomatik SGK sistemi üzerinden onaylar.
 •  Tüm geçmiş ve cari dönem prim belgelerini hızlıca kaydederek veri analizi için uygun hale getirir.
 • SGK Teşvik mevzuatına uygun şekilde kurulan yazılım altyapı sistemi sayesinde teşvikten hatalı ve eksik yararlanmayı engeller.
 • 06111/0687(01687)/06645/17103(27103) sayılı teşvikleri için ortalamaları ile gün ve/veya kazançları en uygun personeli belirleyip karşılaştırarak azami derecede teşvikten yararlanma imkanı sunar. Bu özelliği ile yazılım programımız çok önemli katkı sağlamaktadır.
 • Bölgesel Yatırım Teşvikleri 16322/26322/ 25510, ile ilave altı puanlık teşviklere yönelik 46486/56486/66486 sayılı teşviğide analiz edip size en fazla katkı sağlayacak sigortalıları belirleyerek hatalı veya eksik teşvik hesaplamadan kaynaklı sorunları çözer.
 • Tüm dönemler için otomatik Ek-İptal-Asıl belgeleri ile isteğinize bağlı olarak oluşturulacak geçmişe yönelik bildirgeleri hazırlar ve otomatik olarak e-bildirge üzerinden sisteme yükler.
 • Alt işverene ait çalışan bilgileri otomatik SGK üzerinden çekip teşvike esas bilgileri derleyerek teşvikten yararlanacak azami derecede personeli tespit eder.
 •  Sürekli olarak yeni çıkacak teşvikler için kamu tecrübesine sahip uzman  teknik ekibiyle mevzuata uygun program alt yapısı kurularak uygulamadaki diğer teşvikler arasındaki koordinasyon sağlanıp en optimal çözümler sunulur.