Hakkımızda

EGE SİSTEM,
1991 yılından itibaren kendisini ülkemizin gelişmiş ülkeler ile arasındaki teknolojik açığı kapatmaya yönelik ürünler geliştirmeye adayan bir ARGE şirketidir. Ülke insanımızın, sanayi ve ticaret yaşamının ihtiyaç duyduğu çözümler, yüksek teknoloji kullanılarak toplum hizmetine sunulur. Bütün amacımız; müşterilerimizin kendi pazarlarında daha iyi rekabet edebilmelerini sağlamak üzere şirketlerindeki bütün operasyonlarını iyileştirmek ve geliştirmektir. İyileştirme ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesini anahtar çözümler halinde sunmaktır.

Dünya çapında bilgi-iletişim teknolojisini takip edip, ülkemizdeki imalat ve hizmet sektörlerindeki tüm işletmelere uygulamalarını sağlamak ve sürekli yenilenmeyi, değişimi kalıcı kılmaya çalışmaktayız.